ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ שליחים חוף השרון6.5.17

מקצים, קטגוריות ופרסים

מקצים תחרותיים:

רביעיות – 4 חברי קבוצה אשר כל רץ, רץ מקטע אחד

זוגות – 2 חברי קבוצה אשר כל רץ, רץ שני קטעים רצופים

עממי:

2 ק"מ

קטגוריות:
רביעיות מקומות 1,2,3 לכל קטגוריה

הקטגוריה נקבעת לפי שנת הלידה של הרץ המבוגר ביותר בכל קבוצה:

גברים

נשים

מעורב

כללי

כללי

כללי

16-22

16-22

16-22

23-39

23-39

23-39

40+

40+40

40+

 

 


זוגות  מקומות 1,2,3 לכל קטגוריה

הקטגוריה נקבעת לפי שנת הלידה של הרץ המבוגר ביותר בכל קבוצה:

גברים

נשים

מעורב

כללי

כללי

כללי

18-22

18-22

18-22

23-39

23-39

23-39

40+

40+

40+

 

 

פרסים:
לכל קבוצות זוכה בקטגוריה יוענק גביע הוקרה.

ייתכנו פרסים נוספים בהמשך